Idea

Miejsce bezpieczne, mądre i piękne…

idea

Tworząc Żłobek Miasteczko pragnęłam, aby było to miejsce bezpieczne, mądre i piękne. Żeby jak najbardziej przypominało dziecięcy pokój mojego syna, wypełniony wartościowymi książkami, ślicznymi zabawkami i przyjemną muzyką. Naszym celem nie jest nauka w pojęciu “szkolnym”. Dzieci nie uczą się tu drugiego języka, matematyki czy czytania. Na to przyjdzie czas później. Teraz ich głównym zadaniem jest nabywanie kompetencji społecznych, nauka samodzielności i przede wszystkim ZABAWA. W której im towarzyszymy zachowując dziecięcą perspektywę.

10