Opłaty

oplaty

Całkowita opłata za miesięczny pobyt dziecka w godzinach 7:30-18:00 wraz z wyżywieniem wynosi 1850 zł

.

Jednorazowe, bezzwrotne wpisowe wynosi 1000 zł.

.

Opłata miesięczna za pobyt Dziecka przez:

2 dni w tygodniu – 950 zł

3 dni w tygodniu – 1300 zł

4 dni w tygodniu – 1600 zł

podane ceny zawierają pełne wyżywienie

opłata wpisowa pokrywa koszt ubezpieczenia NNW (przez cały okres pobytu Dziecka w Żłobku), oraz koszt zakupu wszelkich pomocy dydaktycznych, plastycznych, prezentów mikołajkowych itp.

w naszym Żłobku istnieje możliwość realizacji Warszawskiego Bonu Żłobkowego – dofinansowania dla Rodziców w wysokości 400 zł/miesięcznie