Opłaty

W systemie miesięcznym i godzinowym…

oplaty

Czesne za miesięczny pobyt dziecka w godzinach 7:30-18:00 wynosi 1400 zł

+ opłata za wyżywienie (naliczana osobno za każdy dzień pobytu Dziecka)

Jednorazowe, bezzwrotne wpisowe wynosi 1000 zł.

Opłata miesięczna za pobyt Dziecka przez:

1 dzień w tygodniu – 350 zł

2 dni w tygodniu – 650 zł

3 dni w tygodniu – 950 zł

4 dni w tygodniu – 1200 zł